Publications

S.N. Title
1 परिपत्र
2 पशुपन्छी फार्म सुद्धढिकरणको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम सन्चालन कार्यबिधि, २०७५
3 साना सिचाई कार्यबिधी २०७५
4 शित भण्डार निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५
5 पशु ‍‍(गाई/भैसी/बाख्रा) श्राेतकेन्द्र स्थापना तथा सुद्धढिकरण कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५
6 एकल महिला जिविकाेपार्जनकाे लागि पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५
7 समाजिक रुपमा पछाडी परेका साना कृषक तथा विपन्न किसान वर्गकाे लागि विशेष बाख्रा र कुखुरापालन कार्यक्रम कार्यान्य
8 युवालक्षित व्यवसायिक पशुपन्छी पालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५
9 च्याफकटर मेसिन बितरण कार्यविधी
10 अाकस्मिक पशुपन्छी महामारी राेग नियन्त्रण
11 Karyabidhi
12 Test Publication file