Law and Regulations

S.N. Title
1 सार्वजनिक, निजि तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि बजार निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०७६
2 आन्तरिक पर्यटन सञ्चालन निर्देशिका २०७६
3 सहकारी संस्था, विषयगत सहकारी संघ तथा महिला सहकारीहरुलाइ कम्प्यूटर, प्रिन्टर वितरण अनुदान कार्यविधि-२०७६
4 कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६
5 मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
6 गौशालाहरुको पूर्वाधार निर्माण तथा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
7 पशुपन्छी फार्म पूर्वाधार सुदृढिकरणको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रद संचालन कार्यविधि, २०७५
8 सामाजिक रुपमा पछाडी परेका साना कृषक तथा विपन्न किसान वर्गको लागी विशेष बाख्रा र कुखुरापालन कार्यक्रम कार्यान्व
9 साईलो पिट निर्मांण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
10 च्याफकटर मेशिन बितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
11 एकल महिलाको जीवीकोपार्जनको लागि पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
12 आकास्मिक पशुपन्छी महामारी रोग नियन्त्रण तथा उपचार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
13 शित भण्डार निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५
14 Karyabidhi