Law and Regulations

S.N. Title
1 कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६
2 मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
3 गौशालाहरुको पूर्वाधार निर्माण तथा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
4 पशुपन्छी फार्म पूर्वाधार सुदृढिकरणको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रद संचालन कार्यविधि, २०७५
5 सामाजिक रुपमा पछाडी परेका साना कृषक तथा विपन्न किसान वर्गको लागी विशेष बाख्रा र कुखुरापालन कार्यक्रम कार्यान्व
6 साईलो पिट निर्मांण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
7 च्याफकटर मेशिन बितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
8 एकल महिलाको जीवीकोपार्जनको लागि पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
9 आकास्मिक पशुपन्छी महामारी रोग नियन्त्रण तथा उपचार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
10 शित भण्डार निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५
11 Karyabidhi