Strategy

दिगो कृषि तथा पशुपक्षी विकास र बैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयार तथा सुदृढिकरण गर्ने ।
 
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसायमा निजी क्षेत्रको लगानी बृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरि निजी       व्यवसाय तथा सहकारी प्रबर्द्धन मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरि आयात प्रतिस्थापन गरि निर्यात बढाउने । 
 
भौगोलिक सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछि परेका वर्ग तथा  समुदायहरुलाई कृषि तथापशुपन्छीजन्य व्यवसाय मार्फत जिविकोपार्जनमा सूधार गरि गरिबी न्यूनीकरण र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्ने।
कृषकका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने। 
 
कृषि तथा पशुपंक्षी बजार, पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म केन्द्रहहरुको विकास, विस्तार तथा संचालन।
 
जलवायू परिबर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, रोग ब्याधी वा दुघर्टना बाट कृषि पशुपंक्षी ब्यवसायमा हुन जाने क्षतिलाई परिपुर्ति गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विमालाई सरल, सहज र किसान मुखी बनाई अभियानका रुपमा अघि बढाईने छ।
 
सहकारी मार्फत बचत परिचालन तथा लगानी अभिवृद्धि गर्दै सहकारीलाई मुलुकको      आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको महत्वपुर्ण माध्यम बनाउने एवं गरीबी निवारण गर्ने 
रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामिण विकासमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने।
 
भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने।
 
खेती योग्य जग्गालाई बाझो राख्ने प्रबृति निरुत्साहित गर्दै कृषि भूमिको दिगो उपयोगको लागि उपयुत योजना तयार गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।
 
कृषककवलागि न्यूनतम समर्थन मुल्यको नति तर्जुमा तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।