Destination

१. दिगो र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनका माध्यमले मुलुकलाई खाद्य तथा पोषणमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च स्थिर र दिगो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने ।
२. भूमि व्यस्थापन तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारीको सहकार्यमा राष्ट्रिय विकासमा टेवा पुर्याउने।